Wij zijn ervan overtuigd dat de waarheid van het Evangelie toegepast op alle terreinen van de samenleving – familie, kerk, onderwijs, media, celebration (kunst, entertainment, sport) zakelijk (dat begint met innovaties in de wetenschap en technologie, productiviteit, verkoop en service), en de regering is de enige manier om een natie te transformeren. Alleen de christelijke waarden en beginselen gebaseerd op goddelijke waarheid zal de manier zijn om te lopen in de erfenis die Naties hebben in het koninkrijk van God.

We willen eraan werken met de gezamenlijke inspanning van degenen die het al doen en met degenen die willen starten.

Als burgers van Gods koninkrijk, zijn wij geroepen om onze Heer lief te hebben, te aanbidden en te gehoorzamen, en zijn Lichaam, de Kerk, te dienen en lief te hebben en het gehele evangelie presenteren voor de gehele mens in de hele wereld.

Wij geloven:

  • dat de Bijbel het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God is, en openbaart dat Jezus Christus Gods zoon is;
  • dat mensen geschapen zijn naar Gods beeld;
  • dat Hij ons geschapen heeft om het eeuwige leven te hebben door Jezus Christus;
  • dat, hoewel alle mensen gezondigd hebben en de nabijheid van God ontbeert hebben, God heeft verlossing mogelijk gemaakt door de dood aan het kruis en de opstanding van Jezus Christus;
  • dat bekering, geloof, liefde en gehoorzaamheid passende reacties zijn op het initiatief van Gods genade jegens ons;
  • dat God verlangt dat alle mensen gered worden en tot de kennis der waarheid zullen komen;
  • en dat de macht van de Heilige Geest aangetoond is in en door ons voor de vervulling van de laatste gebod van Christus, “… trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.” (Marcus 16:15).